Apophyllite V
2011
Apophyllite V
2011
Acrylic on canvas with Apophyllite crystal
53.5 x 50cm